This version of the page http://apx.org.ua/planning/ stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2019-01-29. The original page over time could change.
Планировка и застройка территорий » Архитектор Олег Прокопенко в Киеве, градусловия, стройпаспорт, консультации

Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


  • ГЛАВНАЯ
  • Стройпаспорта
  • Градрасчет, градусловия
  • Portfolio, diploma, IT
  • Декларация;
  • Вопрос-Ответ
  • Отличия
  • Eng version
  • Contacts, payment!
Архитектурное проектирование зданий
0
082018 17

Конституція України

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Планировка и застройка территорий | Просмотров: 76

Конституція України
Водний кодекс України
Земельний кодекс України
Кодекс України про надра
Кодекс цивільного захисту України
Повітряний кодекс України
Закон України "Про будівельні норми"
Закон України "Про основи містобудування"
Закон України "Про архітектурну діяльність"
Закон України "Про відходи"
Закон України "Про електроенергетику"
Закон України "Про землеустрій"
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"
Закон України "Про Генеральну схему планування території України"
Закон України "Про міжнародні договори України"
Закон України "Про охорону культурної спадщини"
Закон України "Про курорти"
Закон України "Про охорону археологічної спадщини"
Закон України "Про видобування і переробку уранових руд"
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення
садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації в них місця проживання"
Закон України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи"
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення"
Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Закон України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на
період до 2020 року"
Закон України "Про охорону атмосферного повітря"
Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"
Закон України "Про природно-заповідний фонд України"
Закон України "Про транспорт"
Закон України "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубо-
проводів"
Закон України "Про інноваційну діяльність"
Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні"
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.1992 № 466 "Про затвердження Положення
про Державний реєстр національного культурного надбання"
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05. 2011 № 599 "Про містобудівний кадастр"
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1760 "Про затвердження Порядку
визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного
реєстру нерухомих пам'яток України"
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 318 "Про затвердження Порядку
визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження
господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць"
36.Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 р. № 733 "Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок"
37.Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.2013 № 874 "Про затвердження критеріїв утворення державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в адміністративно-територіальних одиницях та переліку суб'єктів господарювання, де утворюються такі підрозділи (частини)"
38.Постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 № 909 "Про затвердження Порядку визнання населеного місця історичним"
39.Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 209 "Про затвердження Правил охорони електричних мереж"
40.Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 "Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів"
41.Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1747 "Правила охорони магістральних трубопроводів"
42.Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.1996 № 269 "Про затвердження Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення"
43.Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 "Правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів"
44.Наказ Міністерства охорони здоров'я від 24.03.2016 № 234 "Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів"
45.Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 № 259 "Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2010 за № 871/18166.
46.ДСП 173 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів"
47.ДСП 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"
48.ДСП 145 "Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць "
49.ДСН 239-96 "Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань"
50.ДСН 3.3.6.037-99 "Державні санітарні норми виробничого шуму , ультразвуку та інфразвуку"
51.ДБН А.2.1-1-2014 "Інженерні вишукування для будівництва"
52.ДБН А.2.2-1-2003 "Склад та зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд"
53.ДБН А.2.2-3-2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво"
54.ДБН Б 1.1-5-2007 "Система містобудівної документації (СМБД). Частина друга. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оброни) у містобудівній документації"
55.ДБН Б.1.1-5:2007 "Система містобудівної документації (СМБД). Перша частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період у містобудівній документації"
56.ДБН Б.1.1-13:2012 "Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях"
57.ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території"
58.ДБН Б.1.1-15:2012 "Склад та зміст генерального плану населеного пункту"
59.ДБН Б.1.1-22:2017 Склад та зміст плану зонування території (зонінг)
60.ДБН Б.2.2-2-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково- проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування"
61.ДБН Б.2.2-3:2012 "Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту"
62.ДБН Б.2.2-5:2011 "Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій"
63.ДБН Б.2.3-18 "Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування"
64.ДБН В.1.1-7-2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва"
65.ДБН В.1.1-12:2014 "Будівництво у сейсмічних районах України"
66.ДБН В.1.1-25-2009 "Інженерний захист територіїй та споруд від підтоплення та затоплення"
67.ДБН В.1.1-31:2013 "Захист територій, будинків і споруд від шуму"
68.ДБН В.1.2-4:2006 "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)"
69.ДБН В.1.2-14:2009 "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ"
70.ДБН В.2.2-3:2018 "Будинки і споруди. Заклади освіти"
71.ДБН В.2.2-4-2018 "Будинки та споруди. Заклади дошкільної освіти"
72.ДБН В.2.2-9:2009 "Громадські будинки і споруди. Основні положення"
73.ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення"
74.ДБН В.2.2-17 "Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення"
75.ДБН В.2.2-20:2008 "Готелі"
76.ДБН В.2.3-4-2015 "Споруди транспорту. Автомобільні дороги"
77.ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці та дороги населених пунктів"
78.ДБН В.2.3-7-2010 "Споруди транспорту. Метрополітени"
79.ДБН В.2.3-15:2007 "Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів"
80.ДБН В.2.3-20-2008 "Споруди транспорту. Мости та труби. Виконання та приймання робіт"
81.ДБН В.2.4-2-2005 "Полігони твердих побутових відходів"
82.ДБН В.2.4-5:2012 "Хвостосховища і шламонакопичувачі"
83.ДБН В.2.5-16 "Визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів електричних мереж"
84.ДБН В.2.5-20-2001 "Інженерне обладнання будинків і споруд Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання"
85.ДБН В.2.5-23-2010 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення"
86.ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення"
87.ДБН В.2.5-39-2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі"
88.ДБН В.2.5-41:2009 "Газопроводи з поліетиленових труб. Частина І. Проектування.Частина II. Будівництво"
89.ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація"
90.ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди"
91.ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди"
92.ДБН В.2.5-77:2014 "Котельні"
93.ДБН В 2.6-14-97 "Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд (Том 1.2.3)"
94.ДБН В 2.6-31-2016 "Теплова ізоляція будівель"
95.ДСТУ Б А.2.2-7:2010-04-21 "Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Основні положення"
96.ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 "Настанова з улаштування контейнерних майданчиків"
97.ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 "Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування"
ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013 "Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на мирний час"
ДСТУ-Н Б Б.1.1-20:2013 "Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на особливий період"
ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія"
ДСТУ-Н Б В. 1.2-16:2013 "Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва"
ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 "Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення" ДСТУ 8635:2016 "Геліоенергетика. Площадки для фотоелектричних станцій"
ДСТУ 8767:2018 "Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду. Ком-плектування пожежними автомобілями та проектування"
ГКД 341.003.003.003-2000 "Вітроенергетика. Площадки для вітряних електростанцій. Вимоги щодо відбору"
ВБН В.2.2-58.1-94 "Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа"
СНиП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы" (Магістральні трубопроводи)
СНиП 2.05.08-85 "Аэродромы" (Аеродроми)
НПАОП 10.0-1.01-09 "Правила безпеки у вугільних шахтах"
СН 3077-84 "Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий на территории жилой застройки"(Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових і громадських будинків на території житлової забудови)
НП 9-3-85 "Нормали планировочных элементов жилых и общественных зданий. Территории городских пожарных депо"
Правила устройства електроустановок (Правила улаштування електроустановок) (ПУЕ). Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, 1972 р., ратифікована Указом Президії Верховної Ради України № 6673-ХІ від 04.10.1988.

Подробнее

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

0
082018 17

Відстань від будинків не нормується:

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Планировка и застройка территорий | Просмотров: 65

Розміщення однакових матеріалів (у тому числі фрезерного і кускового торфу або легкозаймистих і горючих рідин) у двох або декількох складах не допускається.
Примітка 1. Для складів пиляних лісоматеріалів, а також для складів самозаймального вугілля при висоті штабеля більше 2,5 м відстані, зазначені в таблиці
15.2.9для будівель IV, ІУа, V ступеня вогнестійкості, слід збільшувати на 25 %.
Примітка 2. Відстані, зазначені в таблиці 15.2.9, від складів торфу (фрезерного і кускового), лісоматеріалів, легкозаймистих і горючих рідин до будинків з
виробництвами категорій А і Б слід збільшувати на 25 %.
Примітка 3. При спільному зберіганні легкозаймистих і горючих рідин наведена місткість складу не повинна перевищувати кількостей, зазначених у таблиці
15.2.9, при цьому наведена місткість визначається з розрахунку, що 1 м3 легкозаймистих рідин прирівнюється до 5 м3 горючих, а 1 м3 ємності
наземного зберігання прирівнюється до 2 м3 ємності підземного зберігання. При підземному зберіганні легкозаймистих або горючих рідин зазначені в
таблиці 15.2.9 ємності складів можуть бути збільшені в 2 рази, а відстані скорочені на 50 %.


173
Примітка 4. Відстань від будинків не нормується:
а)до складу кам'яного вугілля місткістю менше ніж 100 т;
б)до складів легкозаймистих або горючих рідин фактичною ємністю до 100 м3 і до складів кам'яного вугілля або торфу (фрезерного або кускового) ємністю до 1000 т, якщо стіна будівлі, обернена в бік цих складів, протипожежна.
Примітка 5. Відстані, зазначені в таблиці 15.2.9, слід визначати:
а)від складів кам'яного вугілля, торфу (кускового або фрезерного), лісоматеріалів і дров, тріски та тирси - від межі площ, призначених для розміщення (складування) зазначених матеріалів;
б)від складів легкозаймистих і горючих рідин від стінок резервуарів, зливо-наливних пристроїв або межі площ, призначених для розміщення тари із зазначеними рідинами.
Примітка 6. Відстані від складів, зазначених у таблиці 15.2.9, до відкритих майданчиків (рамп) для обладнання (готової продукції) у горючій тарі слід приймати за графою будівель і споруд IV, ІУа, V ступеня вогнестійкості.
Примітка 7. Відстані від закритих складів легкозаймистих і горючих рідин до інших будівель і споруд слід приймати згідно з таблицею 15.2.2.ДОДАТОК Л
(довідковий)
ФОРМА ТАБЛИЦІ "ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВІ ОБМЕЖЕННЯ
ЩОДО ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ"
Види територійОпис меж територійОпис режимів використання територій
Території окремих пам'яток, їх комплексів (ансамблів)
Території пам'яток, внесених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території
Території музеїв просто неба
Території меморіальних музеїв-садиб
Охоронні зони окремих пам'яток культурної спадщини
Комплексні охоронні зони
Буферні зони пам'яток, внесених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Зони регулювання забудови
Зони охоронюваного ландшафту
Зони охорони археологічного культурного шару
Зони історичних ареалів

Подробнее

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 71 Далее

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.