This version of the page http://apx.org.ua/decision-kiev-administration/ stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2019-01-29. The original page over time could change.
Решения КМДА » Архитектор Олег Прокопенко в Киеве, градусловия, стройпаспорт, консультации

Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


  • ГЛАВНАЯ
  • Стройпаспорта
  • Градрасчет, градусловия
  • Portfolio, diploma, IT
  • Декларация;
  • Вопрос-Ответ
  • Отличия
  • Eng version
  • Contacts, payment!
Архитектурное проектирование зданий
0
092015 09

Продовження терміну дії документації на розміщення сезонних майданчиків

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Решения КМДА | Просмотров: 2 856

Продовження терміну дії документації на розміщення сезонних майданчиків
5.1. Продовження строку дії паспорта прив’язки та укладення договору про сплату пайової участі на новий період розміщення здійснюється за умови подання суб’єктом господарювання заяви разом з документами, передбаченими Порядком визначення обсягів пайової участі до відділу (центру) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії паспорта прив’язки та договору про сплату пайової участі.
5.2. У разі подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, передбаченого Порядком визначення обсягів пайової участі, Департамент протягом десяти робочих днів через відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації повертає суб’єкту господарювання зазначені матеріали без розгляду для усунення виявлених зауважень та повторної подачі.
5.3. За наявності повного пакета документів, передбаченого Порядком визначення обсягів пайової участі, Департамент протягом десяти робочих днів готує та передає відділу (центру) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації два екземпляри договору про сплату пайової участі для видачі суб’єкту господарювання.
5.4. Суб'єкт господарювання підписує два екземпляри договору про сплату пайової участі, сплачує 100 % розміру пайової участі за новий період розміщення та через відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації повертає один екземпляр договору (разом із завіреним в установленому порядку документом, що підтверджує факт сплати пайової участі) Департаменту.
5.5. Після укладення договору про сплату пайової участі та внесення повної суми коштів за новий період розміщення суб’єкт господарювання через відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації подає заяву разом із завіреним в установленому порядку документом, що підтверджує факт сплати пайової участі, та оригіналом зареєстрованого паспорта прив’язки Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для продовження терміну дії паспорта прив’язки.
5.6. Продовження строку дії паспорта прив’язки здійснює Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом п’яти робочих днів з дня отримання документа, що підтверджує факт сплати суб’єктом господарювання пайової участі за новий період розміщення, шляхом зазначення нової дати, підпису та печатки у паспорті прив’язки.
5.7. Строк дії паспорта прив’язки продовжується на один рік, при цьому загальний термін його дії не може перевищувати п’яти років з дати видачі.
Після закінчення п’ятирічного терміну дії паспорта прив’язки суб’єкт господарювання оформлює новий паспорт прив’язки відповідно до вимог цього Порядку.
5.8. Підставою для відмови у продовженні строку дії паспорта прив’язки є відмова суб’єкту господарювання в укладенні договору про сплату пайової участі на новий період розміщення за наявності підстав для відмови, передбачених Порядком визначення обсягів пайової участі.
Непродовження строку дії паспорта прив’язки з інших підстав не допускається.
VІ. Припинення розміщення майданчика
6.1. Підставами для припинення розміщення майданчика та анулювання довідки про функціональне призначення/паспорта прив’язки до закінчення строку їх дії є:
6.1.1. Звернення суб’єкта господарювання — власника (користувача) стаціонарного закладу ресторанного господарства із заявою про анулювання довідки про функціональне призначення або паспорта прив’язки.
6.1.2. Припинення суб’єкта господарювання — власника (користувача) стаціонарного закладу ресторанного господарства.
6.1.3. Рішення суду.
6.1.4. Створення загрози здоров’ю або життю людей та/або заподіяння шкоди (майнової чи немайнової) третім особам у результаті погіршення технічного стану майданчика, що підтверджується документом (-ами), складеним (-ими) у встановленому порядку уповноваженим (-ими) на це органом (-ами).
6.2. Анулювання довідки про функціональне призначення та розірвання договору про сплату пайової участі для відкритих (літніх) майданчиків до закінчення строку їх дії здійснюється Департаментом за наявності підстав, визначених у пункті 6.1 цього Порядку.
6.3. Анулювання паспорта прив’язки до закінчення строку його дії та розірвання договору про сплату пайової участі для сезонних майданчиків здійснює:
Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департамент в межах повноважень, визначених цим Порядком, у випадках, передбачених підпунктами 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 пункту 6.1 цього Порядку;
комісія за результатами розгляду підстав, визначених підпунктом 6.1.4 пункту 6.1 цього Порядку, та прийняття відповідного рішення.
6.4. У разі розірвання договору про сплату пайової участі з підстав, визначених пунктом 6.1 цього Порядку, кошти, сплачені суб’єктом господарювання за розміщення майданчика, не повертаються.
VІІ. Контроль за дотриманням Порядку та відповідальність за його порушення
7.1. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюють в межах своїх повноважень Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент, а також інші уповноважені структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації в установленому порядку.
7.2. Суб’єкти господарювання — власники (користувачі) стаціонарних закладів ресторанного господарства забезпечують демонтаж майданчиків протягом п’яти календарних днів після закінчення періоду їх функціонування, визначеного в довідці про функціональне призначення (для відкритих (літніх) майданчиків) або паспорті прив’язки (для сезонних майданчиків), чи прийняття рішення щодо анулювання довідки про функціональне призначення/паспорта прив’язки до закінчення строку їх дії відповідно до підпунктів 6.1.3 — 6.1.4 пункту 6.1. цього Порядку.
Відновлення суб’єктом господарювання благоустрою території після демонтажу майданчика є обов’язковим.
7.3. У разі виявлення фактів порушення суб’єктами господарювання умов розміщення майданчиків або самовільно встановлених майданчиків уповноважені працівники Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та/або відповідних районних в місті Києві державних адміністрацій вносять суб’єкту господарювання — власнику (користувачу) стаціонарного закладу ресторанного господарства (або уповноваженій ним особі) припис з вимогою усунення порушень протягом трьох робочих днів.
У разі відмови власника здійснити усунення виявлених порушень у визначені терміни демонтаж майданчика здійснюється у порядку, визначеному Правилами благоустрою.
7.4. Посадова особа Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), та/або відповідної районної в місті Києві державної адміністрації, яка під час перевірки виявила самовільно встановлений майданчик, складає протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
7.5. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування майданчика або створення загрози життю та/або здоров’ю громадян суб’єкт господарювання — власник (користувач) стаціонарного закладу ресторанного господарства забезпечує його демонтаж за власний рахунок в термін, визначений у приписі посадової особи Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та/або відповідної районної в місті Києві державної адміністрації.
7.6. У разі відмови суб’єкта господарювання — власника (користувача) стаціонарного закладу ресторанного господарства здійснити демонтаж майданчика у встановлений термін Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та/або районні в місті Києві державні адміністрації проводять його демонтаж у порядку, визначеному Правилами благоустрою.
7.7. Суб’єкти господарювання — власники (користувачі) стаціонарних закладів ресторанного господарства забезпечують розміщення та експлуатацію майданчиків з дотриманням вимог норм техніки безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм та несуть відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з їх вини.
VІІІ. Прикінцеві положення.
8.1. Документація, оформлена суб’єктами господарювання на розміщення майданчиків до набрання чинності цим Порядку дійсна до закінчення терміну її дії.
8.2. Після закінчення терміну її дії суб’єкти господарювання оформлюють документацію на розміщення майданчиків відповідно до вимог цього Порядку.

Подробнее

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

0
092015 09

Порядок оформлення документації на розміщення відкритих (літніх) майданчиків

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Решения КМДА | Просмотров: 2 578

Порядок оформлення документації на розміщення відкритих (літніх) майданчиків
3.1. Підставою для розміщення відкритих (літніх) майданчиків є оформлена в установленому порядку довідка про функціональне призначення.
3.2. Для оформлення довідки про функціональне призначення та укладення договору про сплату пайової участі суб’єкт господарювання готує та подає до відділу (центру) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації письмову заяву та документи, передбачені Порядком визначення обсягів пайової участі.
3.3. За наявності повного пакета документів, передбачених Порядком визначення обсягів пайової участі, Департамент протягом десяти робочих днів готує та передає відділу (центру) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації два екземпляри договору про сплату пайової участі для видачі суб’єкту господарювання.
3.4. Суб'єкт господарювання підписує два екземпляри договору про сплату пайової участі, сплачує 100 % розміру пайової участі за період розміщення та через відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації повертає один екземпляр договору (разом із завіреним в установленому порядку документом, що підтверджує факт сплати суб’єктом господарювання пайової участі за період розміщення) Департаменту.
3.5. Після сплати суб'єктом господарювання 100 % плати за договором про сплату пайової участі Департамент оформлює та передає довідку про функціональне призначення відділу (центру) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації для видачі суб’єкту господарювання.
3.6. Довідка про функціональне призначення на розміщення відкритих (літніх) майданчиків оформлюється щороку та діє з 01 травня до 31 жовтня відповідного року.
3.7. У разі наявності підстав для відмови в укладенні договору про сплату пайової участі, передбачених Порядком визначення обсягів пайової участі, Департамент протягом десяти робочих днів готує письмове повідомлення, яке надається суб'єкту господарювання особисто через відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації або надсилається поштовим відправленням.
Відмову в укладенні договору про сплату пайової участі може бути оскаржено в порядку, встановленому законодавством.
ІV. Порядок оформлення документації на розміщення сезонних майданчиків
4.1. Підставою для розміщення сезонного майданчика є оформлений в установленому порядку паспорт прив’язки.
4.2. Для вивчення можливості розміщення сезонного майданчика та укладення договору про сплату пайової участі суб’єкт господарювання готує та подає до відділу (центру) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації письмову заяву, документи, передбачені Порядком визначення обсягів пайової участі, схему розміщення сезонного майданчика і благоустрою прилеглої до нього території, складену суб’єктом господарювання у довільній формі.
4.3. У разі подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, визначених пунктом 4.2 цього Порядку, Департамент протягом десяти робочих днів через відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації повертає суб’єкту господарювання зазначені матеріали без розгляду для усунення виявлених зауважень та повторної подачі.
4.4. За наявності повного пакета документів, визначеного пунктом 4.2 цього Порядку, Департамент протягом десяти робочих днів вносить їх на засідання комісії з розгляду питань розміщення сезонних майданчиків на території міста Києва.
Комісія з розгляду питань розміщення сезонних майданчиків на території міста Києва (далі — комісія) утворюється виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).
Положення та склад комісії затверджуються розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Комісія:
розглядає документи, подані суб’єктами господарювання відповідно до пункту 4.2 цього Порядку;
надає суб’єктам господарювання рекомендації щодо розміщення сезонних майданчиків;
вирішує питання можливості розміщення сезонних майданчиків на території міста Києва;
розглядає інші питання розміщення сезонних майданчиків на території міста Києва відповідно до вимог цього Порядку.
4.5. У разі прийняття комісією рішення щодо неможливості розміщення сезонного майданчика та/або наявності підстав для відмови в укладенні договору про сплату пайової участі, передбачених Порядком визначення обсягів пайової участі, Департамент протягом десяти робочих днів готує письмове повідомлення, яке надається суб'єкту господарювання особисто через відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації або надсилається поштовим відправленням.
Рішення комісії щодо неможливості розміщення сезонного майданчика та відмова в укладенні договору про сплату пайової участі можуть бути оскаржені в порядку, встановленому законодавством.
4.6. У разі прийняття комісією рішення щодо можливості розміщення сезонного майданчика Департамент протягом десяти робочих днів готує та передає відділу (центру) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації два екземпляри договору про сплату пайової участі для видачі суб’єкту господарювання.
4.7. Суб'єкт господарювання підписує два екземпляри договору про сплату пайової участі, сплачує 100 % розміру пайової участі за період розміщення та через відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації повертає один екземпляр договору (разом із завіреним в установленому порядку документом, що підтверджує факт сплати суб’єктом господарювання пайової участі за період розміщення) Департаменту.
4.8. Після укладення договору про сплату пайової участі та внесення повної суми коштів за період розміщення, суб’єкт господарювання через відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації подає заяву та документи, необхідні для оформлення паспорта прив’язки:
завірений в установленому порядку документ, що підтверджує факт сплати суб’єктом господарювання пайової участі за період розміщення;
схему розміщення сезонного майданчика;
ескізи фасадів у кольорі М 1:50, які виготовляє суб’єкт господарювання, який має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;
схему благоустрою прилеглої території сезонного майданчика, складену суб’єктом господарювання, який має відповідну ліцензію, або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів України";
технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані суб’єктом господарювання у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, та схему прив’язки об’єкта на чинній топографо-геодезичній основі у масштабі місцевості 1:500, попередньо погоджену з утримувачами інженерних комунікацій (у разі розміщення сезонного майданчика в межах охоронних зон цих комунікацій).
Суб’єкт господарювання забезпечує підготовку зазначених документів самостійно та відповідає за достовірність відомостей, що містяться у заяві та поданих документах.
4.9. У разі подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, визначених пунктом 4.8 цього Порядку, або виявлення у поданих документах недостовірних відомостей Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом десяти робочих днів, через відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації, повертає суб’єкту господарювання зазначені матеріали без розгляду для усунення виявлених зауважень та повторної подачі.
4.10. Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оформлює паспорт прив’язки за наявності позитивного рішення комісії про можливість розміщення сезонного майданчика та підтвердження факту сплати суб’єктом господарювання пайової участі протягом десяти робочих днів з дня подання повного пакета документів, визначених у пункті 4.8 цього Порядку.
4.11. При оформлені паспорта прив’язки забороняється вимагати від замовника додаткові документи та погодження, не передбачені цим Порядком.
4.12. Паспорт прив’язки виготовляється у двох примірниках. Один примірник зберігається у замовника, другий — у Департаменті містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
4.13. Паспорт прив’язки підписує директор або уповноважений ним заступник директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
4.14. Паспорт прив’язки підлягає реєстрації в журналі реєстрації паспортів прив’язки та/або електронному журналі Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з подальшим внесенням інформації до містобудівного кадастру.
4.15. Паспорт прив’язки видається на безоплатній основі.
4.16. Строк дії паспорта прив’язки становить один рік.
4.17. Оформлений відповідно до вимог цього Порядку паспорт прив’язки передається Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відділу (центру) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації для видачі суб’єкту господарювання.
4.18. Розміщення сезонного майданчика здійснюється відповідно до паспорта прив’язки, відхилення від паспорта прив’язки не допускається.
4.19. Відновлення благоустрою території замовником після встановлення сезонного майданчика є обов’язковим.
4.20. Після розміщення сезонного майданчика замовник в п’ятиденний термін письмово повідомляє Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про виконання вимог паспорта прив’язки та додає фотографічний знімок місця розташування сезонного майданчика (розміром не менше ніж 6 х 9 сантиметрів).

Подробнее

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 Далее

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.