This version of the page http://apx.org.ua/land/ stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2019-01-28. The original page over time could change.
Земельные отношения » Архитектор Олег Прокопенко в Киеве, градусловия, стройпаспорт, консультации

Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


  • ГЛАВНАЯ
  • Стройпаспорта
  • Градрасчет, градусловия
  • Portfolio, diploma, IT
  • Декларация;
  • Вопрос-Ответ
  • Отличия
  • Eng version
  • Contacts, payment!
Архитектурное проектирование зданий
0
032016 01

Повірка та дослідження світловіддалемірів

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Земельные отношения | Просмотров: 2 271

Додаток 14
до Інструкції з топографічного знімання
у масштабах 1 : 5000, 1 : 2000, 1: 1000
та 1 : 500
( ГКНТА-2.04-02-98)
 
Повірка та дослідження світловіддалемірів
 
     1. Перевірка зовнішнього стану та взаємодії рухомих вузлів світловіддалеміра.
     2. Перевірка стійкості штатива і підставки.
     3. Перевірка та юстування наставних рівнів.
     4. Перевірка правильності установки сітки ниток зорової труби.
     5. Перевірка суміщення візирної вісі оптичного центриру з віссю обертання світловіддалеміра.
     6. Перевірка функціонування світловіддалеміра (перевірка напруги акумулятора, перевірка індикаторів табло, перевірка мілівольтметра, перевірка контрольного відліку).
     7. Визначення та юстування відхилення дельта f_ частоти кварцового генератора від номінального значення. Значення дельта f_ не повинно бути вище 60 Гц (при найбільшому міжповірочному інтервалі 6 місяців).
     8. Визначення величини зміни контрольного відліку при зміні напруги акумулятора. Зміна значення контрольного відліку не повинна бути більше 3 мм.
     9. Визначення середньої квадратичної помилки mДк вимірювання віддалі одним прийомом. Значення mДк у міліметрах для кожної лінії не повинно перевищувати точності приладу.
 
Загальний порядок роботи з електронними тахеометрами
 
     1. Підготовка приладу до вимірювань.
     а) вибір та фіксація в приладі одиниць вимірювань для кутів, відстаней, температури і тиску.
     Дані установки приладу зберігаються при виключеному живленні, так що ця процедура виконується один раз;
     б) перевірка та фіксація в приладі MZ - місця зеніту вертикального круга і С - колімаційної помилки.
     MZ і С - визначаються та фіксуються в приладі заводом-виробником, точність їх визначення забезпечує точність вимірювань при використанні одного положення круга. Рекомендується час від часу перевіряти ці зафіксовані значення і при потребі перевизначати їх.
     2. Робота з електронними тахеометрами з використанням системного програмного забезпечення:
     а) формування записувальної маски тахеометра, тобто вибір структури запису даних (N станцій, горизонтальних та вертикальних кутів, горизонтальних чи похилих відстаней, перевищень, висот інструментів та візирних цілей), які величини, в якому порядку і під якими кодами будуть реєструватись приладом;
     Формування маски залежить від виду робіт, які планується виконувати (мікротріангуляція, полігонометрія, тахеометричне чи горизонтальне знімання і т.ін.), та від типу конвертора, який трансформує зареєстровані величини в різноманітні програмні комплекси для подальшої їх обробки;
     б) визначення метеорологічних даних та постійних величин відбивачів (здійснюється за допомогою допоміжних пристроїв - барометрів, термометрів) та їх фіксація в приладі;
     У ході високоточних робіт даний процес виконується на кожній станції спостережень, а при різноманітних зніманнях - при значних змінах стану атмосфери;
     в) опис станції спостережень:
     - задавання коду процесу робіт, який планується виконувати (побудова знімальної основи чи різноманітні знімання);
     - опис станції спостережень (її назва чи номер);
     - опис напрямків спостережень (їх назви чи номери).
     При виконанні різноманітних знімань описується тільки станція спостережень та напрямок на один із пунктів геодезичної основи (орієнтирний напрямок).
     г) вимірювання на станції спостережень:
     - встановлення початкового напрямку;
     - проведення вимірювань на станції;
     - реєстрація виміряних величин.
     Детальний опис підготовки приладів до роботи, користування системним та прикладним програмним забезпеченням дається в комплекті документації на прилад, яким і слід користуватись при розробці робочої методики відповідно до конкретних цілей.
 
Короткий опис робіт з вимірювання довжин сторін
електронними віддалемірами
 
     Вимірювання довжин сторін віддалемірами проводиться у такому порядку:
     а) встановлення приймача-передавача і рефлектора над центрами пунктів за допомогою оптичного центриру і рівнів;
     б) вимірювання температури і тиску повітря. Для вимірювання температури термометр-пращ крутять на шнурі над головою з частотою 1-2 об/сек. Відлік беруть через 1 хв., а потім з інтервалом 20 сек. повторюють доти, поки відліки не перестануть змінюватись. При відліках термометр-пращ тримають у тіні.
     Температурний діапазон роботи барометра від 0 град. до +40 град.C при вологості повітря до 80%. При температурі повітря нижче 0 град.C тиск необхідно визначати в теплому приміщенні (палатка, кабіна автомобіля тощо) поблизу лінії, що вимірюється.
     в) включення і прогрівання приладу, виконання необхідних тестів, що передбачені інструкцією з експлуатації приладу.
     Ретельне взаємне наведення приймача-передавача і рефлектора за допомогою коліматорних гвинтів по максимуму сигналу і, при необхідності, ручки електронного фотопомножувача (ФЕП);
     г) вимірювання віддалей за індивідуальною методикою заданою кількістю прийомів. Новий прийом починають з контролю положення приймача-передавача над центром пункта і повторного наведення на рефлектор. Результати вимірювання записують у журнал і обчислюють попереднє значення похилої віддалі. Контролюють допустимий розмах вимірювань у прийомах. При потребі виконують додаткові вимірювання віддалей;
     д) вимірювання рулеткою з точністю до міліметра висоти приймача-передавача і рефлектора над центром пункта (з урахуванням перевищення обчислюють горизонтальне прокладання лінії). Електронним тахеометром вимірюють горизонтальне прокладання виміряної лінії.
     Усі результати записують у журнал і виконують оцінку точності за внутрішньою збіжністю результатів вимірювань.
 

Подробнее

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

0
032016 01

Повірки та дослідження кутомірних приладів

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Земельные отношения | Просмотров: 2 411

Повірки та дослідження кутомірних приладів
 
     1. Перевірка працездатності та взаємодії рухомих вузлів теодоліта. Перевірка стійкості штатива і підставки.
     2. Перевірка та юстування наставних рівнів.
     3. Перевірка правильності встановлення ниток зорової труби.
     4. Перевірка перпендикулярності візирної осі до осі обертання зорової труби (колімаційна помилка). Величина подвійної колімаційної помилки не повинна перевищувати 20''.
     5. Перевірка перпендикулярності горизонтальної та вертикальної осей. Величина перпендикулярності осей (кут і) не повинен бути більше 5''.
     6. Перевірка суміщення візирної осі оптичного центриру з віссю обертання алідади.
     7. Перевірка роботи компенсатора.
     8. Перевірка місця нуля (зеніту) вертикального круга.
     9. Дослідження систематичних помилок оптичного мікрометра, які не повинні перевищувати 1'' для теодолітів типу Т-1 і 1''.5 - для теодолітів типу Т-2;
     10. Визначення помилок суміщення штрихів по горизонтальному і вертикальному кругах. Середня квадратична помилка одного суміщення в теодоліті типу Т-1 не повинна перевищувати 0.3'' для мікрометра горизонтального круга і 0.6'' для мікрометра вертикального круга; у теодолітах типу Т-2 відповідні величини повинні бути 0.5'' і 0.6'';
     11. Визначення мертвого ходу оптичного мікрометра. Окремі різниці "право мінус ліво" повинні лежати в границях від -1'' до +1'' у теодолітів типу Т-1.
     12. Дослідження ексцентриситету горизонтального круга. Ексцентриситет лімба не повинен перевищувати 20'' для теодолітів типу Т-1 і 40'' для теодолітів типу Т-2.
     13. Визначення ексцентриситету алідади горизонтального круга. Ексцентриситет алідади горизонтального круга не повинен перевищувати 20'' для теодолітів типу Т-l і 40'' для теодолітів типу Т2.
     14. Визначення рену оптичного мікрометра.

Подробнее

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 107 Далее

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.