This version of the page http://www.betta.ua/detali-cleaning-in-joy-2.html stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2017-03-06. The original page over time could change.
Офіційні правила рекламної акції від ТМ «Добра Господарочка»

Офіційні правила рекламної акції від ТМ «Добра Господарочка»

Організатор: ТОВ «Бетта», ЄДРПОУ 31405839;01014, м. Київ, вул. Струтинського 6, (надалі – «Організатор»),

1. Умови участі в конкурсі від ТМ «Добра Господарочка» (надалі - «Конкурс»):

1.1. В Конкурсі можуть брати участь дієздатні громадяни України, які проживають на території України, досягли повноліття (18 років) та стали переможцями та отримали призи в результаті участі в рекламній акції ТМ Добра Господарочка «Прибирання в радість», що проходила у період з 01.11.2014 р. по 31.12.2014 р. (надалі – «Акція»), та які в період проведення Конкурсу належним чином виконали всі правила та умови цього Конкурсу, наведені нижче.

2. Для того, щоб взяти участь в Конкурсі, особі, що відповідає вимогам даних Умов, необхідно:

2.1. Протягом строку дії Конкурсу згідно даних правил надіслати свою фотографію із призами, отриманими в результаті участі в Акції, на електронну адресу Організатора Конкурсу: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;

2.2. Факт відправлення фотографії означає, що Учасник ознайомився, а також повністю та безумовно погодився з усіма Умовами Конкурсу.

2.4. Кількість фотографій, які може надсилати Учасник Конкурсу - одна.

2.5. Організатор визначить 10 переможців, що отримають набір кухонних губок ТМ Добра Господарочка для миття усіх типів посуду.

3. Фонд подарунків Акції:

3.1. Подарунки:

 

Дата надсилання фотографії

Назва призу

Доступна кількість призів, шт.

Визначення переможців

01.02.2015-01.03.2015

Скарбничка «Добра Господарочка і набір із 7-ми видів кухонних губок ТМ Добра Господарочка для миття усіх видів поверхонь

10

10 переможців фотоконкурсу

3.2.Не визнаються Учасниками Конкурсу і не мають права брати в ній участь:

3.2.1. особи, що не приймали участь в Акції;
3.2.2. фізичні особи, які не дотримуються вимог цих Правил;
3.2.3. фізичні особи, що надіслали фотографію після закінчення періоду проведення Конкурсу.
3.3. Учасники Конкурсу несуть відповідальність за правильність зазначення всієї інформації, яку вони надають на запит Організатора Акції у відповідності до чинного законодавства України, яке регулює питання обробки та захисту персональних даних та інформації.
3.4. У разі виявлення вищезазначених осіб серед учасників, які можуть претендувати на здобуття будь-якого подарунку, подарунок такому учаснику не надається.

4. Термін проведення Конкурсу:

4.1.Конкурс проводиться на всій території України в період з «01» лютого 2015 року по «01» березня 2015 року включно (далі також «строк проведення Конкурсу» або «період Конкурсу»).
4.2. Конкурс триває до моменту закінчення подарунків або закінчення строку проведення конкурсу.
4.3. Фотографії, які будуть надіслані після «01» березня 2015 року на електронну адресу Організатора, до участі в Конкурсі не приймаються.

5. Умови отримання подарунків:

5.1.Подарунки вказані в п.3.1. Правил.
10 Учасників Конкурсу, що надішлють фотографії, мають право на отримання одного подарунку з наведених в таблиці п.3.1. Правил, за умови належного та повного дотримання умов цих правил Конкурсу.
5.2. Організатор Конкурсу створює комісію і обирає 10 найкращих фотографій.

6. Порядок і термін отримання подарунків:

6.1.Подарунки вказані в таблиці п.3.1. Правил відправляються Учасникам, які здобули відповідне право, після належного виконання ними всіх умов цих Правил, але не пізніше «15» березня 2015 року.
6.2. Інформація про переможців Конкурсу буде опублікована на сайті Організатора http://www.betta.ua 05 березня 2015 року.
6.3. Подарунки відправляються на вказану Учасником поштову адресу в спосіб обраний Організатором. Отримання подарунків здійснюється Учасниками Конкурсу особисто.
6.4. Витрати з доставки подарунків повністю покладаються на Організатора.
6.5. Подарунок, що не буде забраний Учасником Конкурсу за вказаною Учасником адресою протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати його надходження, повертається відправнику. В цьому випадку вважається, що такий Учасник добровільно відмовився від подарунку і автоматично втрачає право на його отримання, а Організатор залишає за собою право розпорядитися цим подарунком на власний розсуд.

7.Інші умови отримання подарунків:

7.1.Організатор залишає за собою право:
7.1.1. В односторонньому порядку змінювати правила та умови проведення Конкурсу. Такі зміни підлягають опублікуванню в порядку, який передбачений чинним законодавством України.
7.1.2. Виконувати всі дії та надавати документи, які необхідні для безперешкодного отримання та передачі подарунка.
7.1.3.Повторне відправлення подарунків, не одержаних з будь-яких причин, не передбачається, і Організатор не несе зобов’язань і не розглядє претензії щодо їх надання або здійснення Учаснику Конкурсу будь-яких компенсацій.
7.1.4. Отримання подарунків Конкурсу допускається лише особами, що отримали відповідне право згідно з умовами цих Правил, і виключно в порядку, установленому цими Правилами.
7.1.5.У випадку втрати права на отримання подарунка Учасником, Організатор має право провести визначення нового переможця на тих же умовах визначених Правилами.
7.1.6. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання подарунків Конкурсу. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника Конкурсу права на одержання подарунків. При цьому, цей Учасник вважається таким, що відмовився від отримання відповідного подарунку, та не має права на одержання від Організатора Конкурсу будь-якої компенсації, в тому числі грошової.
7.1.7.Подарунки Конкурсу не підлягають обміну, в тому числі на грошовий еквівалент. Організатор має право замінити подарунок, який бере участь в Конкурсі, на інший аналогічний подарунок, попередньо повідомивши Учасників Конкурсу про таке рішення на сайті http://www.betta.ua/
7.1.8.Відповідальність за якість подарунків Конкурсу та їх гарантійне обслуговування несуть їх виробники згідно чинного законодавства України.
7.1.9.Організатор Конкурсу і пов'язані з Конкурсом особи не несуть відповідальності за подальше використання подарунків Конкурсу Учасниками після їх одержання та/або за неможливість Учасників Конкурсу скористатись наданими подарунками з будь-яких причин.

8. Інформування Учасників Конкурсу:

8.1.Офіційні Правила Конкурсу публікуються на сайті http://www.betta.ua.
8.2. Результати Конкурсу будуть опубліковані на сайті http://www.betta.ua.
8.3.Зовнішній вигляд реальних подарунків може відрізнятися від їх зображення в рекламних матеріалах.
8.4. Організатор має право вносити зміни в дані Правила, в тому числі змінювати строки дії Конкурсу, з обов’язковим їх розміщенням на сайті http://www.betta.ua/

9. Інші положення:

9.1.У разі виникнення будь-яких суперечок стосовно тлумачення умов проведення Конкурсу офіційним визнається тлумачення Організатора, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Конкурсу та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора/Виконавця з усіх питань, пов'язаних із проведенням Конкурсу, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Конкурсу.
9.2.Учасник Конкурсу своєю участю у даному Конкурсі повністю погоджується із Умовами та Правилами Конкурсу і повинен їх виконувати.
9.3. Організатор не несе відповідальності за роботу і будь-які помилки операторів поштового зв’язку та кур'єрських служб, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли або надійшли із запізненням, їх було загублено чи пошкоджено; за настання обставин непереборної сили.
9.4.Організатор Конкурсу не несе відповідальності за достовірність отриманої від Учасників Конкурсу інформації, в тому числі за дійсність, достовірність та належність Учасникам Конкурсу поштових адрес.
9.5.Організатор Конкурсу не несе відповідальності за неможливість Учасника Конкурсу отримати або скористатися передбаченими цими Правилами подарунками у зв’язку із відсутністю у такого Учасника необхідних документів або іншими обставинами, які не залежать від волі Організатора Конкурсу.
9.6.Беручи участь в цьому Конкурсі, Учасник погоджується, що розміщення його прізвища, імені, по-батькові та міста проживання в оголошенні результатів Конкурсу може бути здійснене без його письмової згоди.
9.7.Організатор Конкурсу і пов'язані з Конкурсом особи не несуть відповідальності за неможливість надіслання/надання подарунків Конкурсу Учасникам Конкурсу з будь-яких причин, що не залежать від Організатора, в т.ч. у випадку, якщо контактна адреса, ім’я та/або прізвище, номер телефону або інша інформація була вказана невірно та/або нерозбірливо, змінено тощо. При цьому такий Учасник не має права на одержання будь-якої компенсації, в тому числі і грошової.
9.8.Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою повну згоду на безкоштовне використання (не буде мати жодних фінансових та матеріальних претензій в подальшому в тому числі право на отримання гонорару за використання відзнятого матеріалу) наданої ним інформації про себе Організатором Конкурсу, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою/методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також підтверджує свою повну згоду для надсилання йому інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Конкурсу та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України “Про захист персональних даних”. Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке рішення.
9.9.Учасники Конкурсу розуміють та згодні дотримуватись умови, що вони можуть надавати засобам масової інформації відомості стосовно участі в Конкурсі та отримання подарунків лише за наявності окремої в кожному випадку письмової згоди ТОВ «Бетта».
9.10.Організатор/Виконавець і пов'язані з Конкурсом особи не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Конкурсу і прав на одержання подарунку. Організатор/Виконавець Конкурсу не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
9.11. Оподаткування подарунків, які отримуються Учасниками Конкурсу за результатами проведення Конкурсу покладається на Організатора Конкурсу. Нарахування, утримання та сплата податків проводиться таким податковим агентом у відповідності до умов, які встановлені Податковим кодексом України.
9.12.Дані Правила є єдиними офіційними правилами участі в Конкурсі.
9.13.Даний Конкурс не є лотереєю, або послугою у сфері грального бізнесу.

Наверх
© 1997 - 2017 Бетта ООО - Компания производитель
Дистрибьютор продукции. Все права защищены.
spravka.ua