This version of the page http://smf.in.ua/practice_VSU stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2014-01-22. The original page over time could change.
Образцы Документов | Юридическая консультация Симферополь

загрузка...

Образцы Документов

Добавлено
ВСУ щодо неможливості застосування статті 625 ЦК України до відносин з проводу стягнення з постачальника суми попередньої оплати, перерахованої за договором на поставку природного газу 01/22/2014 - 15:28
ВСУ: виконане за договором до його зміни чи розірвання поверненню не підлягає, якщо інше не встановлено договором або законом від 20.02.2013 01/05/2014 - 23:58
Витяг з постанови ВСУ: застосування статті 625 ЦК України при несвоєчасному поверненні позики 01/05/2014 - 23:52
Правова позиція ВСУ щодо застосування статті 625 ЦК України на правовідносини з приводу сплати страховою компанією страхового відшкодування 01/05/2014 - 23:44
ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у спорі про стягнення з банку інфляційних втрат та 3 % річних за порушення зобов’язання з повернення вкладу за договором банківського вкладу (депозиту) від 25.12.2013 01/05/2014 - 23:15
ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у справі про забезпечення повернення неповнолітньої дитини від 25.12.2013 01/05/2014 - 23:09
Правові позиції ВСУ щодо визнання недійсним договору оренди земельної ділянки за відсутності його істотних умов та порушення прав позивача від 25.12.2013 01/05/2014 - 23:00
ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК ВСУ:під час вирішення спору щодо поділу майна, набутого сім’єю, слід установити і обставини щодо факту спільного проживання сторін і ті обставини, що спірне майно було придбане сторонами внаслідок спільної праці від 25.12.2013 01/05/2014 - 22:33
ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у спорі про визнання договору оренди земельної ділянки недійсним через відсутність у сторони договору волі на його укладення на момент державної реєстрації договору від 18.12.2013, 25.12.2013 01/05/2014 - 22:30
ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у справі про скасування рішення про оформлення права власності на квартиру, визнання недійсним договору дарування та визнання права власності на ½ частину квартири від 18.12.2013 12/30/2013 - 09:11
Правова позиція ВСУ щодо захисту прав учасника договору простого товариства (співвласника майна) від 18.12.2013 12/30/2013 - 09:06
ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у спорі про стягнення з особи, винної у настанні страхового випадку, сум виплаченого страховою компанією страхового відшкодування в межах позовної давності від 25.12.2013 12/25/2013 - 22:01
ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у справі про встановлення юридичних фактів і визнання права власності на житловий будинок у порядку спадкування від 18.12.2013 12/25/2013 - 21:58
ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у справі про звернення стягнення на предмет іпотеки щодо способу звернення стягнення від 11.12.2013 12/23/2013 - 23:53
Правова позиція ВСУ щодо часток учасників інвестиційного договору у будівництво та їх оплати від 11.12.2013 12/23/2013 - 23:50
ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у спорі про визнання за спадкоємцем права на квартиру державного житлового фонду, в якій за життя проживав спадкодавець 12/23/2013 - 23:33
ВСУ щодо обставин за яких можливо припинення права власності на частку у спільному майні за правилам статті 365 ЦК України 12/17/2013 - 10:24
ВСУ: виключення, коли подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з поважних причин не проживають спільно, стосуються офіційно зареєстрованих шлюбів від 20.02.2012 12/17/2013 - 10:19
Правова позиція ВСУ: порядок визначення користування співвлвасниками спільною частковою власністю та порядок виділу в натурі ними своїх часток будинку від 03.04.13 12/17/2013 - 09:54
ВСУ щодо спільності обов'язків подружжя за кредитними договорами укладеними одним із них 12/17/2013 - 09:50
Правова позиція ВСУ щодо підстав визнання майна подружжя, яке було набуто до 01.01.2004 року спільним сумісним майном 12/17/2013 - 09:46
Правова позиція ВСУ: об’єкти нерухомого майна, до складу яких входять самочинно збудовані (переплановані) об’єкти не є об’єктами права власності (ч.2 ст.376 ЦК),а тому не можуть бути предметом поділу (виділу) згідно із нормами статей 364, 367 ЦК 12/16/2013 - 15:34
ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у справі про визнання припиненим зобов’язання за іпотечним договором у разі припинення фізичної особи-підприємця 12/16/2013 - 15:28
Правові позиції ВСУ щодо передачі в іпотеку майнових прав без згоди інвестора від 25.09.2013, 02.10.2013, 04.12.2013 12/16/2013 - 15:25
Правова позиція ВСУ: грошове зобов’язання, передбачене договором, не може бути припинене у зв’язку з втратою чинності нормативно-правового акта, згідно з яким було проведено нарахування розміру такого зобов’язання за договором від 04.12.2013 12/16/2013 - 15:21
ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у справі про стягнення заборгованості за договором про приєднання до електричних мереж 12/05/2013 - 23:55
Правова позиція ВСУ щодо виселення осіб із службового житла від 13.11.2013 12/03/2013 - 23:40
Правовий висновок ВСУ щодо заміни кредитора у виконавчому провадженні на підставі відступлення права фінансової вимоги від 20.11.2013 12/03/2013 - 21:41
ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у спорі про стягнення заборгованості з оплати послуг за утримання будинку та прибудинкової території та застосування статті 625 ЦК України від 30.10.2013 12/03/2013 - 21:34
Правова позиція ВСУ щодо застосування статті 117 КЗпП, стосовно залежності істотності заявленої суми середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні від розміру середнього заробітку працівника від 20.11.2013 11/25/2013 - 22:37
ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у спорі про стягнення на користь спадкоємця процентів за договором банківського вкладу, укладеним спадкодавцем від 04.09.2013, 18.09.2013, 20.11.2013 11/25/2013 - 22:36
ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у спорі про стягнення заборгованості за споживчим кредитом після спливу позовної давності від 20.11.2013 11/25/2013 - 22:36
Правова позиція ВСУ щодо передачи майнових прав в іпотеку без згоди замовника, який оплатив вартість спірної квартири та набув права на майнові права від 06.11.2013 11/18/2013 - 00:06
Позиція ВСУ щодо порядку обчислення строку позовної давності для пені від 06.11.2013 11/18/2013 - 00:03
Правова позиція ВСУ щодо надання у власність земельної ділянки однієї категорії для потреб іншої категорії від 06.11.2013 11/18/2013 - 00:03
Постанова ВСУ у справі, предметом якої був спір щодо стягнення заборгованості за кредитним договором, щодо позовної давності та подвійної відповідальності у зобов'язанні 11/17/2013 - 23:57
ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у спорі про індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі від 06.11.2013 11/17/2013 - 23:45
ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у справі про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 06.11.2013 11/17/2013 - 23:43
Правова позиція ВСУ, щодо визнання незаконним держакту з підстав відсутності рішення органу місцевого самоврядування про передачу ділянки особі від 30 жовтня 2013 року 11/11/2013 - 20:30
Правова позиція ВСУ щодо передачи в іпотеку майна, що є об'єктом права спільної часткової власності 30.10.2013 11/11/2013 - 20:29
ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у справі про стягнення заборгованості за кредитним договором з урахуванням позовної давності 06.11.2013 11/11/2013 - 20:08
Правова позиція ВСУ щодо припинення поруки за строком давності від 26.10.2013 11/04/2013 - 23:30
Правова позиція ВСУ: у разі виникнення спору стосовно набуття майна або його збереження без достатніх правових підстав договірний характер спірних правовідносин виключає можливість застосування до них судом положень частини першої статті 1212 ЦК України 10/31/2013 - 23:36
Правова позиція ВСУ: щодо прибережних захисних смуг та спорудження паркану по межі орендованої земельної ділянки не є таким, що суперечить цій меті 10/31/2013 - 22:19
Правові позиції ВСУ щодо визнання недійсним держакту з підстав незаконності рішення органу місцевого самоврядування на підставі якого він був виданий від 23.10.2013 10/29/2013 - 00:09
Правова позиція ВСУ щодо виконання зобов'язань по оплаті додаткової житлової площі будівельного об'єкта 10/18/2013 - 23:50
Правова позиція ВСУ щодо забезпечення житлом осіб, обраних на виборну посаду, коли це пов’язано з переїздом в іншу місцевість 10/12/2013 - 00:30
Правова позиція ВСУ щодо правового режиму майна придбаного одним із подружжя для здійснення підприємницької діяльності від 02.10.2013 10/12/2013 - 00:26
Правова позиція у справі щодо підстав для визнання недійсним споживчого кредиту від 25.09.2013 10/05/2013 - 15:30
Правова позиція ВСУ щодо істотнього порушення стороною договору як підстава для його розірвання від 18.09.2013 10/05/2013 - 15:20
Правова позиція ВСУ щодо підстав припинення договору поруки у разі збільшення обсягу відповідальності 10/05/2013 - 15:15
ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у справі про визнання недійсним договорів та визнання права власності 10/05/2013 - 15:10
Правова позиція ВСУ щодо витребування майна від добросовісного набувача 09/27/2013 - 22:26
Правова позиція ВСУ щодо повноважень органів влади при передачі у власність громадянам земельних ділянок 09/27/2013 - 22:24
Правова позиція ВСУ щодо неможливості витребування майна з чужого незаконного володіння при укладеному договорі за відсутності встановленого факту його недійсності 09/27/2013 - 22:18
Правова позиція ВСУ щодо підстав встановлення режиму спільної сумісної власності на майно набуте під час сумісного проживання осіб без реєстрації шлюбу до 01.01.04 09/27/2013 - 22:05
ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у спорі про вилучення земельної ділянки у особи, яка набула право власності на неї на підставі визнаного в подальшому незаконним рішення органу влади 09/25/2013 - 21:57
ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у спорі про визнання недійсними прилюдних торгів, угод із продажу приміщень гуртожитку на прилюдних торгах та протоколів і актів проведення прилюдних торгів 09/25/2013 - 21:46
Правова позиція ВСУ: умова попереднього договору, про необхідність повернення авансу в разі не укладення основного договору, є грошовим зобов‘язанням 09/25/2013 - 21:44
Правова позиція ВСУ щодо визнання недійсним договору іпотеки не стороною цього договору 09/25/2013 - 21:40
ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у спорі про стягнення боргу за договором позики 09/25/2013 - 21:32
ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у спорі про розірвання договору купівлі-продажу квартири, припинення на неї права власності, зобов'язання повернути її та визнати право власності на неї 09/22/2013 - 20:31
ВИТЯГ З ПОСТАНОВИ ВСУ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ВІДШКОДУВАННЯ ЗА ЧАС ЗАТРИМКИ РОЗРАХУНКУ БЕЗ УРАХУВАННЯМ СУМИ ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ЗАРПЛАТИ,ЧАСТКИ,ЯКУ ВОНА СТАНОВИЛА В ЗАЯВЛЕНИХ ВИМОГАХ, ІСТОТНОСТІ ЦІЄЇ ЧАСТКИ ПОРІВНЯНО ІЗ СЕРЕДНІМ ЗАРОБІТКОМ ТА ІНШИХ ОБСТАВИН 09/16/2013 - 22:47
Витяг з Постанови ВСУ щодо визначення розміру відшкодування за час затримки розрахунку з урахуванням суми заборгованості із зарплати,частки, яку вона становила в заявлених вимогах, істотності цієї частки порівняно із середнім заробітком та інших обставин 09/16/2013 - 22:46
Правова позиція ВСУ щодо не поширення мораторію на задоволення вимог кредиторів в процедурі банкрутства на виплати передбачені статтями 116, 117 КЗпП України 09/16/2013 - 22:29
Витяг з Постанови ВСУ щодо можливості визнання за позивачем права власності на заставлене майно 09/16/2013 - 22:15
Правова позицыя ВСУ щодо підстав видачі дублікату свідоцтва про право власності 09/16/2013 - 22:12
Правовий висновок ВСУ щодо порядку обчислення пені від суми несплачених аліментів від 11.09.13 09/16/2013 - 21:57
Правова позиція ВСУ щодо відшкодування моральної шкоди, завданої особі незаконними діями чи бездіяльністю працівників виконавчої служби 09/16/2013 - 21:53
Правова позиція ВСУ від 11.09.13: припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її банкрутом є підставою припинення іпотеки, оскільки зобов’язання за кредитним договором припиняється 09/16/2013 - 21:48
ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у спорі про визнання правочину недійсним як такого, що здійснений з використанням нечесної підприємницької практики 09/16/2013 - 21:40
Правові позиції ВСУ щодо передачі в іпотеку майнових прав від 04.09.13 09/16/2013 - 21:35
ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у спорі про звернення стягнення на предмет іпотеки 09/16/2013 - 21:31
ВСУ: реалізація майна, що є предметом застави, яка проведена в межах ліквідаційної процедури, без припинення обтяжень, не припиняє заставу 08/28/2013 - 22:32
ВСУ: дії державного виконавця у виконавчому провадженні, які не стосуються правил проведення аукціону, мають самостійний спосіб оскарження 08/28/2013 - 22:29
ВСУ: договір про дольову участь у будівництві багатоквартирного будинку не є інвестеційним у розумінні Закону 08/09/2013 - 23:32
ВСУ щодо загальних підстав звернення стягнення на заставлене майно 07/29/2013 - 22:42
ВСУ щодо підстав оскарження прилюдних торгів 07/29/2013 - 22:40
Правова позиція ВСУ щодо визнання правочинів недійсними, витребування майна із чужого незаконного володіння 07/24/2013 - 23:12
Правова позиція ВСУ: щодо державних актів та підстав припинення права власності на земельну ділянку 07/24/2013 - 23:02
Правова позиція ВСУ: інший ніж передбачений статтею 16 ЦК України спосіб захисту цивільного права 07/24/2013 - 23:00
Висновки Верховного Суду України, викладених у постановах, ухвалених за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 Цивільного процесуального кодексу України, за перше півріччя 2013 року 07/17/2013 - 00:17
ВСУ: Судова практика щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України 07/17/2013 - 00:11
Правова позиція ВСУ щодо відшкодування туроператором майнової та моральної шкоди 07/15/2013 - 12:09
ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у спорі про визнання правочинів недійсними, витребування майна із чужого незаконного володіння в сенсі іпотечного майна відчудженого під час банкротства 07/15/2013 - 12:08
Правовой вывод ВСУ: отсутствие денег у работодателя не исключает его вины в невыплате работнику денежных сумм при увольнении 07/15/2013 - 12:06
ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у справі про надання дозволу на примусове виконання на території України рішення іноземного суду 07/15/2013 - 12:02
ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у спорі про визнання договору іпотеки майнових прав частково недійсним 06/19/2013 - 14:52
Правова позиція ВСУ щодо необхідності сплати до бюджету відновної вартості багаторічних зелених насаджень 06/19/2013 - 14:51
Правова позиція ВСУ щодо прав власників житлових будинків при їх знесенні 06/16/2013 - 23:44
Правова позиція ВСУ щодо припинення поруки за умови надання згоди поручителя на збільшення його відповідальності у неналежній формі 06/16/2013 - 23:31
Правова позиція ВСУ щодо звернення стягнення на предмет застави шляхом вчинення виконавчого напису нотаріусом 06/16/2013 - 23:26
Правова позиція ВСУ щодо підстав звільнення за частиною третьою статті 38 Кодексу законів про працю України 06/04/2013 - 23:51
Правова позиція ВСУ щодо нарахування 3 % річних та індексу інфляці на суму вчасно не повернутого депозиту 06/04/2013 - 23:50
Правовой вывод ВСУ относительно раздела между супругами объекта незавершённого строительства 05/31/2013 - 22:46
Правова позиція ВСУ щодо неможливості передачи в іпотеку майнових прав на майно, що будується за договором будівельного підряду 05/27/2013 - 23:39
Правова позиція ВСУ: можливість переходу права власності на майно боржника до інвестора через укладання мирової угоди у процедурі банкрутства законом не передбачена 05/20/2013 - 19:52
Правова позиція ВСУ щодо підстав настання цивільно-правової відповідальності 05/20/2013 - 19:48
ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у спорі про звільнення майна з-під арешту 05/17/2013 - 21:06
Витяг з постанови ВСУ: відшкодування шкоди через залиття квартири 04/29/2013 - 23:03