This version of the page http://www.stat.cherkassy.ua/?p=buleteni stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2011-05-24. The original page over time could change.
Державний Комітет Статистики України - Головне управління статистики у Черкаській області Державний Ком_тет Статистики України - Головне управл_ння статистики у Черкаськ_й област_


Головна Інформація респондентам Замовлення інформації Корисна інформація Міжнародна діяльність Поштова скринька
Вийшли з друку статистичні бюлетені
З питань придбання бюлетенів
звертатись за тел. 36-06-49, 36-16-89, кімната 105
....«Економічне та соціальне становище Черкаської області» за січень-квітень 2011р.
Щомісячне видання, яке містить дані оперативної звітності про основні показники економічного та соціального розвитку області. Показники наведено як по області в цілому, так і по районах та містах обласного значення, за видами економічної діяльності та у порівнянні з попередніми періодами.
....«Про основні показники роботи промисловості Черкаської області» за січень-квітень 2011 року
Містить інформацію, сформовану за даними короткотермінової статистичної звітності по колу великих, середніх та вагомих за обсягами малих підприємств у розрізі основних видів промислової діяльності щодо обсягів реалізованої промислової продукції, розподілу обсягів реалізованої продукції добувної і переробної промисловості за групами, індексів обсягів промислового виробництва, виробництва основних видів продукції у натуральному виразі.
....«Ринок праці Черкащини» за січень-березень 2011 року
Містить інформацію, яка базується на звітності державної служби зайнятості: вивільнення працівників, попит на роботу силу та працевлаштування незайнятого населення, кількість безробітних та рівень зареєстрованого безробіття.
....«Реалізація сільськогосподарської продукції » за січень-квітень 2011 року
Містить дані про обсяги та структуру реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами по всіх каналах реалізації; наведено середні ціни в цілому та за окремими напрямками по області та районах.
....«Посів ярих культур в господарствах області» станом на 1 травня 2011 року
Вміщує дані про хід проведення весняно-польових робіт по категоріях господарств області, в розрізі районів по категорії господарств "сільськогосподарські підприємства".
....«Стан тваринництва області» станом на 1 травня 2011 року
Містить показники виробництва основних продуктів тваринництва та продуктивність худоби і птиці в цілому по області та районах, а також чисельність основних видів худоби та птиці, залишки кормів для громадського тваринництва станом на перше число кожного місяця наростаючим підсумком.
....«Споживчий ринок області» за січень-березень 2011 року
Містить дані про обсяг реалізованих послуг споживачам, для яких надання послуг є основним видом діяльності,оплату населенням житлово-комунальних послуг,надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг та індекси споживчих цін на товари і послуги.
Дані наведено як в цілому по області, так і в розрізі видів економічної діяльності, районів та міст.
....«Незавершене будівництво» станом на 1 січня 2011 року
Вміщує інформацію про кількість незавершених будівель та споруд за станом будівництва, видами будівель та споруд, згрупованих за роками початку та припинення будівництва, за рівнем будівельної готовності. Показники наводяться по містах та районах.
....«Капітальні інвестиції» за 2010 рік
Вміщує інформацію про освоєння інвестицій, витрати на будівельні та монтажні роботи та витрати на обладнання за джерелами фінансування по містах та районах.
....«Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності» за 2010 рік
Вміщує інформацію про освоєння інвестицій в основний капітал, витрати на будівельні та монтажні роботи за видами економічної діяльності.
....«Заробітна плата та стан її виплати в економіці Черкаської області» за січень-березень 2011 року
Наведені дані щодо кількості працівників, розмірів заробітної за видами економічної діяльності, також відображено стан виплати заробітної плати за видами економічної діяльності, по містах та районах.
....«Чисельність окремих категорій працівників та підготовка кадрів в економіці Черкаської області» за 2010 рік
Наводяться дані про кількість працівників, їх вікову та статеву структуру, професійне навчання та підвищення кваліфікації кадрів.
....«Заклади культури та мистецтва, фізкультури та спорту» у 2010 році
Містить узагальнену статистичну інформацію про мережу закладів культури та мистецтва області: бібліотеки, заклади клубного типу, музеї, театри, концертні організації та їх діяльність в 2010 році. У бюлетені наводиться тематична інформація про роботу закладів фізкультури та спорту області.
Крім того, в бюлетені подається повний перелік музеїв області.
....«Паливно-енергетичні ресурси Черкаської області» за 2010 рік
Містить інформацію про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти, результати використання палива, теплоенергії та електроенергії порівняно з відповідним періодом попереднього року. Бюлетень випускається за 2010р. і за І півріччя 2011р.
....«Основні показники торгівлі» за січень-березень 2011р
Містить інформацію по області про оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та підприємцями-фізичними особами); обсяги роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства; індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту до відповідних періодів попереднього року і до попереднього місяця поточного року; обсяги оптового товарообороту по підприємствах оптової торгівлі.
....«Виконання будівельних робіт підприємствами області» за січень-березень 2011 року
Вміщує інформацію про обсяги виконаних будівельних робіт за видами економічної діяльності, капітального і поточного ремонту, реалізованої продукції по містах та районах.
....«Дошкільні навчальні заклади у 2010 році»
Бюлетень містить інформацію про мережу дошкільних закладів області та чисельність дітей в них на кінець 2010 року та інші показники діяльності в розрізі районів та міст області.
....«Травматизм на виробництві у 2010 році»
Містить статистичну інформацію про кількість потерпілих на виробництві, окремі матеріальні наслідки нещасних випадків, витрати на заходи з охорони праці в області.
....«Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності» за 2010 рік
Містить інформацію про обсяги прямих інвестицій, які надійшли від нерезидентів в економіку області. Дані наводяться за країнами світу, видами економічної діяльності, а також в розрізі міст і районів області.
....«Про основні показники роботи водопровідного господарства Черкаської області » за 2010 рік
Містить інформацію, сформовану за даними короткотермінової статистичної звітності по колу великих, середніх та вагомих за обсягами малих підприємств у розрізі основних видів промислової діяльності щодо обсягів реалізованої промислової продукції, виробництва основних видів продукції у натуральному виразі.
....«Про основні показники роботи опалювальних котелень і теплових мереж Черкаської області »за 2010 рік
Містить дані про наявність на кінець звітного року котелень різної потужності, теплових мереж та установлених котлів (енергоустановок), виробництво та відпуск тепла за рік, відпуск тепла населенню, на комунально-побутові потреби, витрати палива на виробництво і відпуск теплової енергії (без підприємств, які постачають теплоенергію лише на виробничі потреби). Дані подаються в розрізі районів області, окремо по міській та сільській місцевостях.
....«Збір урожаю сільськогосподарських культур плодів, ягід та винограду по Черкаській області у 2010 році »
Містить дані про розміри посівних та зібраних площ, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур в цілому по області та районах по категоріях господарств. Також наведені дані загальних площ та площ у плодоносному віці, валові збори та урожайність плодоягідних насаджень.
....«Стан та розвиток зв'язку в Черкаській області за 2010 рік»
Містить матеріали про доходи від послуг за видами зв'язку, наявність телефонних апаратів по міській та сільській телефонній мережі, продукцію зв'язку, кількість абонентів мобільного зв'язку, мережі Інтернет, кабельного телебачення.
....«Зовнішня торгівля товарами та послугами Черкаської області» за 2010 рік
Містить інформацію про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами порівняно з відповідним періодом попереднього року. Дані наводяться за країнами світу, за товарними групами, видами послуг, видами валют, в розрізі міст і районів області.
....«Наявність і використання торгової мережі на ринках на 1 січня 2011 року »
Містить інформацію про стан матеріально-технічної бази, спеціалізацію ринків, реалізацію окремих сільськогосподарських продуктів на ринках, основні показники роботи ринків по області та в розрізі міст та районів.
....«Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування на 31 грудня 2010 року»
До бюлетеня увійшли матеріали, які характеризують якісний та кількісний склад працівників, що відносяться до державних службовців та осіб місцевого самоврядування (статева структура, рівень освіти, вік, тощо).
....«Витрати і ресурси домогосподарств Черкаської області» за ІІІ квартал 2010 року
Містить щоквартальні підсумки вибіркового обстеження умов життя домогосподарств. Наведено інформацію щодо життєвого рівня населення області, його характеристики за структурою доходів, витрат та ресурсів, а також дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів і послуг.
Наведена інформація про оплату праці, соціальний захист населення, індекси споживчих цін (тарифів) на товари народного споживання та послуги для населення.
....«Про квартирну чергу та надання житлових приміщень в області у 2010 році»
Містить дані в розрізі міст і районів області про кількість сімей та одинаків, які перебувають у черзі, про надання житла протягом 2010 року.
....«Основні показники роботи каналізації» за 2010 рік
Містить статистичну інформацію, яка характеризує роботу каналізацій (окремої каналізаційної мережі) області. Містить дані про наявність каналізаційних мереж, одиночну протяжність (головних колекторів, вуличної каналізаційної мережі, внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі), пропущення та відведення стічних вод. Показники наведені в цілому по області та в розрізі районів та міст.
....«Готелі та інші місця для короткотермінового проживання» за 2010 рік
Містить статистичну інформацію за 2001-2010рр., яка характеризує роботу готелів та інших місць для короткотермінового проживання в Черкаській області. Наведені розрахункові дані про середню місткість одного готелю, середню площу одного номера.
....«Основні показники роботи промисловості Черкаської області» за січень-лютий 2011 року
Містить інформацію, сформовану за даними короткотермінової статистичної звітності по колу великих, середніх та вагомих за обсягами малих підприємств у розрізі основних видів промислової діяльності щодо обсягів реалізованої промислової продукції; розподілу обсягів реалізованої продукції добувної і переробної промисловості за групами: сировинна продукція, інвестиційна продукція, товари широкого використання, товари тривалого використання; індексів обсягів промислового виробництва; виробництва основних видів продукції у натуральному виразі.
....«Основні показники роботи промисловості м.Черкаси» за січень-лютий 2011 року
Містить інформацію, сформовану за даними короткотермінової статистичної звітності по колу великих, середніх та вагомих за обсягами малих підприємств у розрізі основних видів промислової діяльності та районів міста щодо обсягів реалізованої промислової продукції; розподілу обсягів реалізованої продукції добувної і переробної промисловості за групами: сировинна продукція, інвестиційна продукція, товари широкого використання, товари тривалого використання; виробництва основних видів продукції у натуральному виразі.
....«Праця в економіці Черкаської області» за 2010 рік
У бюлетені дані наведено по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
Зокрема, висвітлюються питання про кількість працівників підприємств, установ, організацій , середньомісячну заробітну плату та розподіл працівників за її розмірами, рух кадрів та використання робочого часу за видами діяльності і в розрізі міст та районів. Також двічі на рік подається інформація про кількість колективних договорів та чисельність працівників, охоплених ними.
....«Введення в експлуатацію житла в області» за січень 2011 року
Вміщує інформацію про обсяги введеного в експлуатацію житла, дані про кількість та середній розмір збудованих квартир. Показники наводяться по містах та районах, а також по індивідуальному житловому будівництву.
....«Вищі навчальні заклади області на початок 2010/11 навчального року»
Містить статистичну інформацію про кількість вищих навчальних закладів області на початок 2010/11 навчального року, про кількість студентів в них.
....«Товарна структура роздрібного та оптового товарообороту підприємств по Черкаській області, по містах і районах області у 2010 році» за січень-грудень 2010 року
Містить інформацію про основні показники розвитку роздрібної торгівлі та ресторанного господарства; товарну структуру роздрібного та оптового товарообороту; продаж і запаси товарів тривалого користування; продаж споживчих товарів виробництва України у торговій мережі; продаж товарів на одну особу населення; індекси фізичного обсягу товарообороту до відповідного періоду минулого року по товарних групах; товарні запаси в цілому по області, по містах і районах. Дані по містах і районах наведені з урахуванням міжрайонного обміну.
....«Загальноосвітні навчальні заклади на початок 2010/11 навчального року»
Містить статистичну інформацію про кількість загальноосвітніх навчальних закладів області на початок 2010/11 навчального року в розрізі міст та районів, а також про кількість учнів та учителів в них.
....«Хід збирання урожаю в усіх категоріях господарств» станом на 1 листопада 2010 року
Містить дані про зібрані площі, валові збори та урожайності сільськогосподарських культур, а також проведення інших осінньо-польових робіт за категоріями господарств по області та в розрізі районів по категорії "сільськогосподарські підприємства".
....«Самооцінка домогосподарствами Черкаської області рівня своїх доходів» за 2009 рік
Бюлетень підготовлений на підставі матеріалів вибіркового опитування домогосподарств у січні 2010 року та містить інформацію щодо суб’єктивного визначення рівня достатності доходів домогосподарств для задоволення основних потреб, інфляцію щодо обмеженихспоживчих можливостей домогосподарств через нестачу коштів, а також – щодо очікувань домогосподарств стосовно перспектив зміни у наступні 12 місяців свого економічного становища та економіки України в цілому.
....«Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2010 року»
Містить дані про посівні площі сільськогосподарських культур за категоріями господарств по області та районах.
....«Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2009 рік»
Вміщує дані про основні економічні показники діяльності великих та середніх сільськогосподарських підприємств з чисельністю працюючих понад 20 осіб по області та районах.
....«Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за 2009 рік»
Містить інформацію про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі порівняно з відповідним періодом попереднього року. Наводяться показники, що характеризують товарну структуру оптового товарообороту, структуру обороту підприємств оптової торгівлі у територіальному розрізі області.
....«Мережа роздрібної торгової та ресторанного господарства підприємств на 1 січня 2010 року»
Містить інформацію про наявність підприємств (юридичних осіб) за видами економічної діяльності, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, про діючі місцеві одиниці (структурні підрозділи) роздрібної торгівлі (магазини, кіоски) та ресторанного господарства (їдальні, кафе, ресторани, бари, кіоски, тощо), які належать підприємствам торгівлі та ресторанного господарства або знаходяться на балансі неторгових підприємств, установ в цілому по області, по містах та районах. Дані по містах і районах наведені з урахуванням міжрайонного обміну.
Дані наведено за 2009 рік у порівнянні з попереднім роком.
....«Індекси фізичного обсягу структури роздрібного товарообороту підприємств за 2009 рік»
Містить інформацію про індекси фізичного обсягу продажу продовольчих та непродовольчих товарів в цілому, а також через мережу роздрібної торгівлі та ресторанного господарства.
....«Житловий фонд Черкаської області у 2009 році»
Містить статистичну інформацію про загальну та житлову площу житлового фонду області по містах та районах області за 2009 рік, про обладнання житлового фонду видами благоустрою, стан вторинного ринку нерухомого майна.
....«Політичні партії та громадські організації в області» станом на 1 січня 2010 року
Містить статистичну інформацію про кількість структурних утворень політичних партій та кількість легалізованих громадських організацій ( а також їх місцевих осередків) станом на 1 січня 2010 року.


 © 2011. Головне управління статистики.
Дата останньої модифікації: 24 травня
Створення i пiдтримка - 1WEB