This version of the page http://www.stat.cherkassy.ua/?p=zb_ean stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2010-05-20. The original page over time could change.
Державний Комітет Статистики України - Головне управління статистики у Черкаській області Державний Ком_тет Статистики України - Головне управл_ння статистики у Черкаськ_й област_


Головна Інформація респондентам Замовлення інформації Корисна інформація Міжнародна діяльність Поштова скринька
Вийшов з друку статистичний збірник
”Економічна активність населення Черкащини у 2008 році”!
....У збірнику наведено детальні статистичні дані, що характеризують стан економічної активності, зайнятості та безробіття населення віком 15–70 років на ринку праці України у 2008 році.
....Показники економічної активності, зайнятості та безробіття, отримані на підставі матеріалів вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності (надалі–обстеження).
....Також наведено дані щодо основних показників зареєстрованого ринку праці, що базуються на інформації адміністративних реєстрів державної служби зайнятості.
....У збірнику розкриваються методологічні та організаційні питання обстеження, надаються необхідні пояснення щодо методології визначення основних показників ринку праці, методів побудови вибірки домогосподарств та оцінки надійності даних.
....Інформація систематизована за тематикою по відповідних 7 розділах збірника.
....У розділах 1–4 надається інформація щодо економічно активного, зайнятого та безробітного населення, визначеного за методологією Міжнародної Організації Праці (МОП).
....У розділі 5 наведено основні показники економічної активності населення у динаміці за 2000–2008 роки.
....Розділ 6 містить співставлення показників зайнятості, безробіття (за методологією МОП) по Україні з країнами Європейського Союзу, а також з країнами СНД щодо показників зареєстрованого безробіття.
....У розділі 7 представлено інформацію щодо основних показників зареєстрованого ринку праці (вивільнення працівників, попит та пропозиція робочої сили, працевлаштування незайнятих громадян, зареєстроване безробіття тощо).
....Також публікація містить короткий аналітичний огляд стану ринку праці у 2008 році.
....Окремі явища проілюстровані діаграмами, які надають уявлення щодо основних тенденцій на ринку праці України.
....Сподіваємося, що збірник зацікавить фахівців органів законодавчої та виконавчої влади, профспілок, наукових установ і організацій, інших користувачів, які займаються питаннями розробки соціальної політики та проблемами ринку праці.
....Показники вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності є оцінками, які дозволяють визначити ступінь надійності даних для їх використання. Окремі тенденції щодо обсягів безробіття призводять до суттєвого зниження рівня надійності відповідних вибіркових даних за регіонами. У зв'язку з цим скорочено обсяг опублікованої інформації про безробіття у регіональному розрізі за 2008 рік.
З питань придбання збірника
звертатись за тел. 36-06-49


 © 2010. Головне управління статистики.
Дата останньої модифікації: 19 травня