This version of the page http://www.stat.cherkassy.ua/?p=stat_inform stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2009-10-20. The original page over time could change.
Державний Комітет Статистики України - Головне управління статистики у Черкаській області Державний Ком_тет Статистики України - Головне управл_ння статистики у Черкаськ_й област_


Головна Новини Замовлення інформації Корисна інформація Поштова скринька
Статистична інформація
(План-графік оновлення матеріалів розділу "Статистична інформація" на 2009 рік)


1. Макроекономічні показники
    Основні показники соціально-економічного розвитку області (щомісячна інформація)

2. Національні рахунки
    Валовий регіональний продукт (2004-2008pp.)
    Методологічні пояснення

3. Промисловість
    Індекси промислової продукції (щомісячна інформація)
Архів:     2009
    Індекси промислової продукції у 2008 році (уточнені дані)
    Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності
    (щомісячна інформація)
Архів:     2009
    Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у 2008 році
    (уточнені дані)
    Структура обсягів реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у 2008 році
    (уточнені дані)
    Виробництво основних видів промислової продукції (щомісячна інформація)
    Індекси промислової продукції за видами діяльності (2002-2008pp.)
    Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт,послуг) за 2004-2008 роки
    Виробництво основних видів промислової продукції за 2003-2008 роки
    Методологічні пояснення

4. Сільське господарство
    Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва (щомісячна інформація)
    Поголів’я худоби та птиці (щомісячна інформація)
    Виробництво основних видів продукції тваринництва (щомісячна інформація)
    Виробництво основних сільськогосподарських культур
    Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції (щомісячна інформація)
    Рослинництво (1995-2008рр.)
    Тваринництво (1995-2008рр.)
    Середні ціни реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих)
    продукції сільського господарства (1996-2008рр.)
    Зведені показники (1995-2008рр.)
    Методологічні пояснення

5. Рибне господарство
    Рибне господарство (щомісячна інформація)
    Рибне господарство (1995-2008рр.)
    Методологічні пояснення

6. Інвестиції та будівельна діяльність
    Кількість будівель та споруд незавершеного будівництва (2004-2008рр.)
    Капітальні інвестиції (щоквартальна інформація)
    Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності
    (щоквартальна інформація)
    Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартальна інформація)
    Капітальні інвестиції (2002-2008рр.)
    Інвестиції в основний капітал (1995-2008рр.)
    Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування (2000-2008рр.)
    Обсяг виконаних будівельних робіт (щомісячна інформація)
Архів:     2008
    Введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери (щоквартальна інформація)
    Індекс обсягу виконаних будівельних робіт (1995-2008рр.)
    Введення в експлуатацію житла (1995-2008рр.)
    Наявність та стан основних засобів, довгострокових біологічних активів рослинництва та
    тваринництва, інвестиційної нерухомості (щорічна інформація)
    Вартість основних засобів (2000-2008рр.)
    Методологічні пояснення

7. Житловий фонд
    Житловий фонд (1995-2008рр.)
    Методологічні пояснення

8. Наука та інновації
    Науково-технічна діяльність (щоквартальна інформація)
    Наукові кадри та кількість організацій (1995-2008рр.)
    Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт (1995-2008рр.)
    Інноваційна активність промислових підприємств (2000-2008рр.)
    Джерела фінансування інноваційної діяльності (2000-2008рр.)
    Впровадження інновацій на промислових підприємствах (2000-2008рр.)
    Методологічні пояснення

9. Транспорт і зв'язок
    Вантажні перевезення (щомісячна інформація)
    Пасажирські перевезення (щомісячна інформація)
    Доходи від надання послуг пошти та зв’язку (щомісячна інформація)
    Засоби телефонного зв'язку (щоквартальна інформація)
    Транспорт (1995-2008рр.)
    Пошта та зв`язок (2000-2008рр.)
    Методологічні пояснення

10. Структурні зміни в економіці
    Основні показники діяльності малих підприємств за видами економічної діяльності
    у 2008 році
    Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) та операційні витрати з реалізованої
    продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за 2008 рік
    Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної
    діяльності (щоквартальна інформація)
    Кількість бірж (щоквартальна інформація)
    Структура укладених угод на біржах за видами товарів (послуг)
    (щоквартальна інформація)
    Методологічні пояснення

11. Зовнішньоекономічна діяльність
    Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами регіону (щомісячна інформація)
    Товарна структура зовнішньої торгівлі регіону (щомісячна інформація)
    Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами регіону
    (щоквартальна інформація)
    Структура зовнішньої торгівлі послугами регіону (щоквартальна інформація)
    Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами регіону (1996-2008рр.)
    Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами регіону (1996-2008рр.)
    Прямі іноземні інвестиції в регіон (щоквартальна інформація)
    Обсяг прямих інвестицій з регіону в економіку країн світу (щоквартальна інформація)
    Прямі інвестиції (1995-2008рр.)
    Методологічні пояснення

12. Споживчий ринок
    Обсяг оптового товарообороту підприємств, основним видом діяльності яких
    є оптова торгівля(щоквартальна інформація)
    Роздрібний товарооборот (щомісячна інформація)
    Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної
    торгівлі та ресторанного господарства, по містах та районах (щоквартальна інформація)
    Торгівля (1990-2008рр.)
    Методологічні пояснення

13. Ціни і тарифи
    Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (до попереднього місяця)
    (щомісячна інформація)
    Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (до грудня попереднього року)
    (щомісячна інформація)
    Індекси споживчих цін (2001-2008рр.)
    Індекси цін виробників промислової продукції (щомісячна інформація)
    Індекси цін виробників промислової продукції (2002-2008рр.)
    Методологічні пояснення

14. Фінанси
    Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної
    діяльності (щомісячна інформація)
    Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами промислової
    діяльності (щомісячна інформація)
    Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної
    діяльності (щорічна інформація)
    Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами промислової
    діяльності (щорічна інформація)
    Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування по містах та районах
    (щорічна інформація)
    Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності
    (щоквартальна інформація)
    Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності
    (щорічна інформація)
    Рентабельність операційної діяльності за видами промислової діяльності
    (щоквартальна інформація)
    Рентабельність операційної діяльності за видами промислової діяльності
    (щорічна інформація)
    Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності на кінець звітного
    періоду (щоквартальна інформація)
    Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності на кінець звітного
    періоду (щорічна інформація)
    Методологічні пояснення

15. Витрати і ресурси домогосподарств
    Характеристика домогосподарств (1999-2008рр.)
    Структура сукупних витрат (1999-2008рр.)
    Структура сукупних ресурсів (1999-2008рр.)
    Розподіл населення за рівнем середньодушових загальних доходів (1999-2007рр.)
    Диференціація життєвого рівня населення (1999-2007рр.)
    Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (1999-2008рр.)
    Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування
    ( 2000-2008рр.)
    Методологічні пояснення

16. Доходи населення
    Доходи та витрати населення регіону (щоквартальна інформація)
    Доходи населення (2002-2008рр.)
    Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати
    Динаміка середньомісячної номінальної та реальної заробітної плати
    Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності
    (1995-2008рр.)
    Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності
    (щомісячна інформація)
    Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності
    (щомісячна інформація)
    Методологічні пояснення

17. Соціальний захист населення
    Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів (1996-2008рр.)
    Чисельність дітей, усиновлених протягом року (2000-2008рр.)
    Методологічні пояснення

18. Ринок праці
    Основні показники ринку праці ( 2000-2008pp.)
    Основні показники ринку праці (щоквартальна інформація)
    Економічна активність населення за статтю та місцем проживання (щорічна інформація)
    Соціальний захист населення від безробіття за даними державної служби зайнятості
    ( місячні дані )
    Попит та пропозиція робочої сили (щомісячна інформація)
    Зареєстроване безробіття (щомісячна інформація)
    Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян (щомісячна інформація)
    Соціальний захист населення від безробіття за даними державної служби зайнятості
    ( річні дані )
    Кількість зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості ( 2000-2008рр.)
    Потреба підприємств у працівниках за видами економічної діяльності ( 2002-2008рр.)
    Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за видами економічної
    діяльності ( 2002-2008рр.)
    Методологічні пояснення

19. Демографічна ситуація
    Чисельність населення (щомісячна інформація)
    Природний рух населення (щомісячна інформація)
    Міграційний рух населення (щомісячна інформація)
    Населення (1995-2009pp.)
    Методологічні пояснення

20. Освіта
    Дошкільні заклади (1995-2008рр.)
    Загальноосвітні навчальні заклади (1995-2008pp.)
    Професійно-технічні навчальні заклади (1995-2008pp.)
    Вищі навчальні заклади (1995-2008pp.)
    Методологічні пояснення

21. Культура
    Заклади культури та мистецтва (1995-2008pp.)
    Засоби масової інформації та книговидання (1995-2008pp.)
    Методологічні пояснення

22. Охорона здоров'я
    Заклади охорони здоров'я (1995-2008pp.)
    Медичні кадри (1995-2008pp.)
    Захворюваність населення (1995-2008pp.)
    Методологічні пояснення

23. Навколишнє природне середовище
    Основні показники ведення лісового господарства (щоквартальна інформація)
    Динаміка викидів шкідливих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря
    (1990-2008pp.)
    Викиди окремих шкідливих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря
    (щорічна інформація)
    Динаміка основних показників утворення та поводження з відходами I-III класів
    небезпеки(1994-2008pp.)
    Динаміка основних показників використання та охорони лісу, тваринних ресурсів
    та заповідних територій (1990-2008pp.)
    Методологічні пояснення

24. Правопорушення
    Правопорушення (1995-2008рр.)
    Методологічні пояснення

25. Туризм
    Туристичні потоки ( 2000-2008pp.)
    Готелі та інші місця для тимчасового проживання ( 2000-2008pp.)
    Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1995-2008pp.)
    Методологічні пояснення


 © 2009. Головне управління статистики.
Дата останньої модифікації: 20 жовтня